Billettkontoret sørger for heiskort til alle våre heiser. Her kommer det informasjon om hva damene i luka driver med før kortene kan produseres og nyttes. 

X