Bli kjent med oss

Informasjon for ditt besøk

Beitedyr på Gålå

Det er viktig å vite om de ulike beitedyrene 

Våre beitedyr her på Gålå

 

Du er nå på besøk i et område som har vakker natur, magiske solnedganger OG beitedyr.

De mest vanlige beitedyrene her på Gålå er ku og sau.

Det går noen bølinger (flokker) melkekyr på beite, og disse holder seg som regel i og rundt setra de sokner til. Melkekyr går uten kalver. 

Det er noen bølinger (flokker) med kjøtt og ammeku. Disse går der de vil, dersom de da ikke blir styrt av no-fence, som er et gps-styrt gjerde. Disse går som regel sammen med kalvene sine. I perioden der kalvene blir skilt og kjørt hjem til bygda, kan bølingene bli litt urolige. Dette er helt normalt og kommer oftest til syne ved rauting sent og tidlig i noen dager. 

Sau er sau og går (og legger seg) absolutt akkurat der de finner ut at de har lyst til selv. Om dette er midt i veien eller på en trapp, har ikke så mye å si for sauen: er det godt å ligge der så ligger de der. 

Det er blant anna Ryssland Skurdal Sameie som har beiterett på Gålå. Denne sameia består av rundt 80 medlemmer/gardbrukere.

Beiterett og bruk av denne er viktig for landbruket vårt, og da ikke minst for at gardbrukeren og dyra får nytta seg av alt det gode naturen har å by på. Dette gir sunne og fornøyde dyr, som i neste omgang gir flotte avkom, rik melk og nydelig kjøtt.

Det er en del moment vi må tenke på når vi omgås beitedyr, og noen av de mest viktige finner du på denne sida her.

Kuvettreglene er fine å forholde seg til, men de man oftest bør tenke på er disse:

Vis hensyn til dyr på lik linje som mennesker. Hold god avstand og ikke skrem/jag/ert dyrene.

Går du med hund eller barn er det ekstra viktig å holde god avstand. Følg reglene for båndtvang der du er: Sør Fron Kommune. 

 

 

Har du spørsmål om beitedyr?

Følg lenken i knappen hvis du vil lese mer om beitedyr. 

Ryssland Skurdal Sameie

Har du spørsmål direkte til sameia her på Gålå, så følger du lenken i knappen.

Kommunedelplan for beiterett

Sør Fron kommune har lagt ut kommunedelplanen for beiterett. Denne planen går fra 2014 til 2026.

God lesning dersom du ønsker å sette deg bedre inn i beiteretten som tema.

Båndtvang i Sør Fron Kommune

Det er viktig å følge reglene for båndtvang i den kommunen du befinner deg i, og her på Gålå er dette Sør Fron Kommune. 

Dette er viktig både for deg som hundeeier og ikke minst for å opprettholde sikkerheten for dyrene man da omgås som går fritt på beite her på Gålå. 

X