Bli kjent med oss

Informasjon for ditt besøk

Retningslinjer

Det er viktig at du setter deg inn i retningslinjer ved kjøp av våre tjenester og varer

Vi oppfordrer alle våre gjester til å sette seg inn i våre retningslinjer og betingelser ved kjøp og bruk av våre produkter og tjenester.

 

Les gjerne fjellvettreglene og følg alltid lokale råd for ferdsel.

Retningslinjer ved kjøp av heiskort

Vi oppfordrer alle våre gjester til å gjøre seg kjent med våre retningslinjer for kjøp av heiskort.

 

 

HOLD DEG GODT INFORMERT.
Vi ber om at alle gjester følger informasjon som er oppdatert på våre hjemmesider, informasjonstavle og ved hver enkelt heis. I tillegg oppfordrer vi til at alle gjester aktivt bruker Fnugg.no og følger våre Facebooksider.

SESONGKORT.
Sesongkortet er personlig og må ikke overdras. Ved misbruk (straffes med kr. 1500,- umiddelbart) eller brudd på retningslinjer, eller på de alpine løyperegler, kan heiskortet inndras. Mister du ditt sesongkort kan du få nytt ved å å betale kr. 100,- + evnt. key-card.

VÆR- OG FØREFORHOLD.
Vi gjør våre gjester oppmerksom på at vær- og føreforhold kan være skiftende i fjellet. Gjesten er selv ansvarlig for å vurdere vær og føreforhold ut i fra sine ski- og snowboardferdigheter, før kjøp av heiskort.

 

 

REFUSJON.
Det gis ingen refusjon på heiskort ved dårlig vær, tåke, snø, ising, teknisk feil eller lignende. Dersom du er usikker med hensyn til vær og føre, ta kontakt med billettkontoret før du kjøper heiskort. Ved skade eller sykdom må den det gjelder benytte seg av sin egen forsikring/reiseforsikring. Ved tidlig avreise grunnet uforutsette hendelser gis ingen refusjon på heiskort.

Det gis ingen refusjoner på valgfri dager i sesongen-kort.

RABATTER OG GODER.
Kunden er selv ansvarlig for å fremvise rabattkupong/voucher/gavekort før kjøp av heiskort. Det gis ingen refusjon i etterkant.

SKIDATA-KORT.
Dersom du ikke har Skidata-kort, må du kjøpe dette. Dersom du har Skidata-kort uten tekniske problemer, kan dette lades opp og brukes på nytt. Det er ingen pant på Skidata-kort.

TRENING OG KONKURRANSER.
Deler av løypene kan være forbeholdt konkurranse og trening.

All næringsvirksomhet i alpinsenteret og område krever skriftlig avtale fra daglig leder.

Salgsbetingelser ved kjøp av heiskort

1.FORCE MAJEURE OG UTILFREDSSTILLENDE VÆRFORHOLD1.1. Gålå Alpin står ikke til ansvar for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold som ligger utenfor anleggets kontroll. Vi tar forbehold om feilprising, beskrivelser av tjenester og tekniske problemer som kan oppstå.

2.VILKÅR FOR HEISKORT
2.1. Heiskort er personlig og må ikke overdras.

2.2. Nytt sesongkort kan kjøpes mot et gebyr. 

2.3. Det er ingen returrett på heiskort.

2.4. Ved misbruk eller brudd på de alpine løyperegler kan heiskortet makuleres uten erstatning.

2.5. Det gis ingen erstatning ved uforutsett driftsstopp, f.eks. ved dårlig vær, strømbrudd, maskinfeil e.l.

2.6. Deler av løypene kan være forbeholdt konkurranse og trening.

2.7. Skidata-kort er obligatorisk til alle typer billetter pga. berøringsfritt billettsystem. Alle barn under 7 år skal også ha skidata-kort.

2.8. Barn 0-6 år får gratis heiskort ved bruk av hjelm og Skidata-kort. Frikort lastes inn på Skidata-kort i billettlukene.

Vilkår ved skileie

 

3.1. Gyldig legitimasjon er obligatorisk når du skal leie utstyr. Dette gjelder også forhåndsbooket og betalt utstyr.

3.2. All betaling skjer på forskudd. Tilbakebetaling av leiebeløpet gjøres kun ved sykdom mot legeerklæring.

3.3. Alpinski kan lett forveksles. Husk hvordan skiene ser ut og hvor du plasserer skiene! Det er ikke tillatt å overlate, leie ut eller selge leid utstyr.

3.4. Utstyr skal kun benyttes i merkede og preparerte løyper. Skade på utstyret ved annen bruk må erstattes.

3.5. Utleier har ikke ansvar for tyveri av utstyret. I leieperioden har leietaker selv ansvaret for utstyret. Mistet utstyr fører til en erstatning på kr.2000. pr.sett. 

3.6. Utleier har ikke ansvar for personskader som påføres leietaker, gods eller tredjeperson i leieperioden.

3.7. Det refunderes ikke penger for avbrutt leie med mindre det foreligger skriftlig legeerklæring.

3.8. Utstyret skal returneres til utleier når leieperioden er slutt.

3.9. Det er leietagers ansvar å godkjenne utstyret før bruk.

3.10. Leietager er kjent med at bindingen på alpinski er av utløsningstypen. Dette minsker risikoen for skade, men er ingen garanti for sikkerheten. På snowboard er det ikke utløsbare bindinger.

Vilkår ved skiskole


4.1. All betaling betales innen start i skiskolekontoret.

4.2. All avbestilling på skje innen kl15.00 dagen før avtalt time. Ved senere avbestilling belastes gjesten med summen i sin helhet.

4.3. Gruppekurs:
Gruppekurs må ha min. tre (3) påmeldte.

4.4. Privattimer:

a) Møtested for privattimer er ved skiltet skiskolemøteplass nederst i Knerten.

b) Alle skiskoletimer bestilles via mail: billettkontor@gala-alpin.no eller fysisk i billettkontor.

4.5. Til deg som voksen: For oss som jobber i skiskolen er det veldig bra om vi før timen begynner får beskjed om barnet har noen spesielle behov. Det gjør det enklere for oss å gi barna den beste opplevelsen. Foreldrene bør også tenke på at barna kommer med energi og med mat i magen. Da får de mest mulig ut av skiskolen. Etter den første dagen ser vi over gruppene slik at alle barna er i riktig gruppe for dem.

Skisikkerhet


Dette i samarbeid med Alpinanleggenes Landsforening, ALF)

5.1. Hos oss er det påbudt med hjelm. Vis hensyn til andre ski- og brettkjørere og følger skivettreglene. Det skal være trygt å stå på ski hos oss, og da har vi alle et ansvar for egen kjøring.

5.2. Ansvar for å unngå skade: Du må forholde deg slik at du ikke skader deg selv eller andre.

5.3. Avpass farten etter forholdene: Du må kjøre kontrollert, avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk

5.4. Vikeplikt: Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for å unngå kollisjon.

5.5. Forbikjøring/utforkjøring: Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for både kontrollerte og ukontrollerte bevegelser.

5.6. Starte, kjøre inn i eller svinge oppover i nedfarten: Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

5.7. Stopp ikke opp/sitt ikke på trange eller uoversiktlige steder.

5.8. Til fots i nedfarten: Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

5.9. Skistoppere/fangremmer: Skistoppere/fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt.

5.10. Respekter skilt: Følg skilting, merking og anvisninger.

5.11. Hjelp til ved ulykker: Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia. Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare, vis derfor aktsomhet. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen. Overtredelse av skivettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget.

Har du spørsmål?

X