Priser skikort sesongen 2022/23

Oppdatert 5.oktober 2022

alle våre skikort gjelder i blåbærfjell, knerten og wadahlheisen 

Totalt 9 nedfarter og 1 barnebånd

Se våre åpningstider for oversikt på høy og lav sesong. 

 

Korttype 16 år+7–15 år/honnør
Timeskort 210,00150,00
2-timer 250,00180,00
3-timer 290,00210,00
Dagskort 340,00280,00
Kveldskort250,00180,00
Dag + kveldskort500,00380,00
2 dager 660,00540,00
3 dager 960,00780,00
4 dager 1240,001000,00
5 dager1500,001200,00
6 dager1740,001380,00
7 dager 1960,001540,00
Ekstra dag utover 7 dager200,00150,00
2 dager i sesongen 730,00610,00
3 dager i sesongen1050,00870,00
4 dager i sesongen 1350,001110,00
5 dager i sesongen1630,001330,00
6 dager i sesongen 1890,001530,00
7 dager i sesongen 2130,001710,00
*Keycard85,0085,00

Se våre åpningstider for oversikt på høy og lav sesong.

 

Korttype 16 år +7–15 år/honnør
Timeskort240,00180,00
2-timer 280,00210,00
3-timer 320,00240,00
Dagskort 370,00310,00
Kveldskort Blåbær 250,00180,00
Dag- og kveldskort 530,00410,00
2 dager 690,00560,00
3 dager 990,00810,00
4 dager 1270,001030,00
5 dager 1530,001230,00
6 dager 1770,001410,00
7 dager 1990,001570,00
Ekstra dag utover 7 dager 200,00150,00
2 dager i sesongen730,00610,00
3 dager i sesongen1050,00870,00
4 dager i sesongen 1350,001110,00
5 dager i sesongen 1630,001330,00
6 dager i sesongen 1890,001530,00
7 dager i sesongen 2130,001710,00
*Keycard85,0085,00

Klippekort 

KorttypeVoksenBarn, ungdom og honnør
1 tur*50,0040,00
2 turer*100,0080,00
3 turer*150,00120,00
10 turer*455,00
355,00
1 tur Knerten*30,0020,00
10 turer Knerten*250,00150,00

Gålåpass 

KorttypeVoksenBarn, ungdom og honnør
Gålåpass sesongkort
Inkl. kveldskjøring
3700,003100,00

Vi har familierabatt på sesongkort

For familier med hjemmeboende barn og unge opp til 19 år, tilbyr vi familierabatt. Ved kjøp av minimum 2 sesongkort får du 5% rabatt. Gi beskjed i luka før kjøp av sesongkort!

Barn: 0–6 år. Kjører gratis med hjelm  (må ha Keycard kr. 75,-). Barn under 7 år må ha følge av en voksen.

Barn og ungdom: Fra fylte 7–15 år.

Voksen: Fra fylte 16 år og oppover.

Honnør og militær: fra fylte 65år. Samme pris som barn og ungdom. Identifikasjon må foreligge.

Ved kjøp av 2-dagers skikort eller mer, samt sesongkort, inkluderes kveldskjøring.

Alle priser oppgitt er i NOK.

*Keycardene her hos oss er SKIDATA og er obligatorisk for alle typer heiskort. Keycard kan reprogrammeres flere ganger, og kan benyttes i de fleste skianlegg i Europa og Skandinavia. Ingen pant.

Ethvert misbruk av billetter medfører inndragelse/sperring av skikort.

Utlån av sesongkort straffes umiddelbart med bot. (les retningslinjer i sin helhet)

Ved glemt/mistet eller ødelagt keycard skrives det ut nytt i billettluka for 150,-

Heiskort refunderes ikke!

Retningslinjer ved kjøp av heiskort.

Vi oppfordrer alle våre gjester til å gjøre seg kjent med våre retningslinjer for kjøp av heiskort.

HOLD DEG GODT INFORMERT.
Vi ber om at alle gjester følger informasjon som er oppdatert på våre hjemmesider, informasjonstavle og ved hver enkelt heis. I tillegg oppfordrer vi til at alle gjester aktivt bruker Fnugg.no og følger våre Facebooksider.

SESONGKORT.
Sesongkortet er personlig og må ikke overdras. Ved misbruk (straffes med kr. 1500,- umiddelbart) eller brudd på retningslinjer, eller på de alpine løyperegler, kan heiskortet inndras. Mister du ditt sesongkort kan du få nytt ved å å betale kr. 150,-.

VÆR- OG FØREFORHOLD.
Vi gjør våre gjester oppmerksom på at vær- og føreforhold kan være skiftende i fjellet. Gjesten er selv ansvarlig for å vurdere vær og føreforhold ut i fra sine ski- og snowboardferdigheter, før kjøp av heiskort.

REFUSJON.
Det gis ingen refusjon på heiskort ved dårlig vær, tåke, snø, ising, teknisk feil eller lignende. Dersom du er usikker med hensyn til vær og føre, ta kontakt med billettkontoret før du kjøper heiskort. Ved skade eller sykdom må den det gjelder benytte seg av sin egen forsikring/reiseforsikring. Ved tidlig avreise grunnet uforutsette hendelser gis ingen refusjon på heiskort.

Det gis ingen refusjoner på valgfri dager i sesongen-kort.

RABATTER OG GODER.
Kunden er selv ansvarlig for å fremvise rabattkupong/voucher/gavekort før kjøp av heiskort. Det gis ingen refusjon i etterkant.

SKIDATA-KORT.
Dersom du ikke har Skidata-kort, må du kjøpe dette. Kortet koster kr 75,- i tillegg til heiskortprisen. Dersom du har Skidata-kort uten tekniske problemer, kan dette lades opp og brukes på nytt. Det er ingen pant på Skidata-kort.

TRENING OG KONKURRANSER.
Deler av løypene kan være forbeholdt konkurranse og trening.

All næringsvirksomhet i alpinsenteret og område krever skriftlig avtale fra daglig leder.

Salgsbetingelser.

1.FORCE MAJEURE OG UTILFREDSSTILLENDE VÆRFORHOLD
1.1. Gålå Alpin står ikke til ansvar for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold som ligger utenfor anleggets kontroll. Vi tar forbehold om feilprising, beskrivelser av tjenester og tekniske problemer som kan oppstå.

2.VILKÅR FOR HEISKORT
2.1. Heiskort er personlig og må ikke overdras.

2.2. Nytt sesongkort kan kjøpes mot et gebyr på NOK150,-, inkl. skidata-kort.

2.3. Det er ingen returrett på heiskort.

2.4. Ved misbruk eller brudd på de alpine løyperegler kan heiskortet makuleres uten erstatning.

2.5. Det gis ingen erstatning ved uforutsett driftsstopp, f.eks. ved dårlig vær, strømbrudd, maskinfeil e.l.

2.6. Deler av løypene kan være forbeholdt konkurranse og trening.

2.7. Skidata-kort er obligatorisk til alle typer billetter pga. berøringsfritt billettsystem. Alle barn under 7 år skal også ha skidata-kort.

2.8. Barn 0-6 år får gratis heiskort ved bruk av hjelm og Skidata-kort. Frikort lastes inn på Skidata-kort i billettlukene.

3.VILKÅR FOR SKIUTLEIE
3.1. Gyldig legitimasjon er obligatorisk når du skal leie utstyr. Dette gjelder også forhåndsbooket og betalt utstyr.

3.2. All betaling skjer på forskudd. Tilbakebetaling av leiebeløpet gjøres kun ved sykdom mot legeerklæring.

3.3. Alpinski kan lett forveksles. Husk hvordan skiene ser ut og hvor du plasserer skiene! Det er ikke tillatt å overlate, leie ut eller selge leid utstyr.

3.4. Utstyr skal kun benyttes i merkede og preparerte løyper. Skade på utstyret ved annen bruk må erstattes.

3.5. Utleier har ikke ansvar for tyveri av utstyret. I leieperioden har leietaker selv ansvaret for utstyret.

3.6. Utleier har ikke ansvar for personskader som påføres leietaker, gods eller tredjeperson i leieperioden.

3.7. Det refunderes ikke penger for avbrutt leie med mindre det foreligger skriftlig legeerklæring.

3.8. Utstyret skal returneres til utleier når leieperioden er slutt.

3.9. Det er leietagers ansvar å godkjenne utstyret før bruk.

3.10. Leietager er kjent med at bindingen på alpinski er av utløsningstypen. Dette minsker risikoen for skade, men er ingen garanti for sikkerheten. På snowboard er det ikke utløsbare bindinger.

4.VILKÅR FOR SKISKOLE
4.1. All betaling betales innen start i skiskolekontoret.

4.2. All avbestilling på skje innen kl15.00 dagen før avtalt time. Ved senere avbestilling belastes gjesten med summen i sin helhet.

4.3. Gruppekurs:
Gruppekurs må ha min. tre (3) påmeldte. Ved to påmeldinger tilbys 1 time per dag og ved kun en påmeldt tilbys et rabattert alternativ.

4.4. Privattimer:

a) Møtested for privattimer avtales med skiskolen.
b) Alle skiskoletimer bestilles via mail: skiskole@gala-alpin.no eller i skiskolekontor.

4.5. Til deg som voksen: For oss som jobber i skiskolen er det veldig bra om vi før timen begynner får beskjed om barnet har noen spesielle behov. Det gjør det enklere for oss å gi barna den beste opplevelsen. Foreldrene bør også tenke på at barna kommer med energi og med mat i magen. Da får de mest mulig ut av skiskolen. Etter den første dagen ser vi over gruppene slik at alle barna er i riktig gruppe for dem.

5.SKISIKKERHET
i samarbeid med Alpinanleggenes Landsforening, ALF)

5.1. Hos oss er det påbudt med hjelm. Vis hensyn til andre ski- og brettkjørere og følger skivettreglene. Det skal være trygt å stå på ski hos oss, og da har vi alle et ansvar for egen kjøring.

5.2. Ansvar for å unngå skade: Du må forholde deg slik at du ikke skader deg selv eller andre.

5.3. Avpass farten etter forholdene: Du må kjøre kontrollert, avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk

5.4. Vikeplikt: Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for å unngå kollisjon.

5.5. Forbikjøring/utforkjøring: Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for både kontrollerte og ukontrollerte bevegelser.

5.6. Starte, kjøre inn i eller svinge oppover i nedfarten: Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

5.7. Stopp ikke opp/sitt ikke på trange eller uoversiktlige steder.

5.8. Til fots i nedfarten: Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

5.9. Skistoppere/fangremmer: Skistoppere/fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt.

5.10. Respekter skilt: Følg skilting, merking og anvisninger.

5.11. Hjelp til ved ulykker: Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia. Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare, vis derfor aktsomhet. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen. Overtredelse av skivettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget.

Vi har flere gode kampanjer!

Årets priser er på plass og flere kampanjer og gode tilbud blir lagt ut på vår kampanjeside, så sørg for å sjekke innom.

Vi ser fram mot en god vintersesong med gode aktiviteter, nye konsepter og skiglede for både store og små. 

Velkommen ut – fjellet venter på dere! 

X