Bli kjent med oss

Informasjon for ditt besøk

Du møter en heisvert hver gang du skal bruke en heis. De står der og smiler og ønsker deg god en god tur opp. Hva gjør egentlig en heisvert bortsett fra akkurat det faktum at han ser deg før hver tur?

En heisvert har mange oppgaver, men den viktigste er selvfølgelig å passe på at heisen går driftsmessig sikkert og at du som gjest får god hjelp hvis du trenger det. 

Heisvertens dag starter lenge før du kommer og klikker på deg skiene for dagens skarpe svinger. 

En time før åpning starter heisverten med oppstartsrutiner gjeldene for sin heis den dagen. Det føres driftsdagbok hver dag, der det noteres driftstimer, antall turer i heisen og ikke minst sjekkliste for vedlikeholdsrutiner. Skinner skal smøres og påstigning ordnes. Medbringere skal kjøres ut på vaier og mekanikken sjekkes.

Når det mekaniske er gått over, tar heisverten på seg ski og turen går ut i bakken. Da sjekkes både heistrasé, sikkerhetssnor og selve bakken slik at alt er i orden til åpning. 

Det er opp til heisverten å melde inn evnt. feil videre til teknisk, og videre er det da opp til teknisk å vurdere om heisen kan åpnes eller ikke. 

Heisverten følger med gjennom dagen og skal sørge for at gjestene våre er trygt ivaretatt. 

Følger du som gjest ikke retningslinjene våre eller har brudd på alpinvettreglene så er det heisverten sammen med daglig leder som skal vurdere om evnt. heiskort skal inndras og varigheten på dette. 

Grove brudd kan føre til utestengelse i perioder eller for resten av sesongen. 

 

 

X