Bli kjent med oss

Informasjon for ditt besøk

Vi har 2 tråkkemaskiner her hos oss. Dette er noen røde og fine Pisten Bully maskiner. Ei parkmasking og ei vinsjmaskin. Disse brukes jevnlig hele vintersesongen og går timesvis i bakkene når du sover.

Vi preparerer bakkene ved snøfall og etter hard bruk eksempelvis etter treninger eller masse trafikk i anlegget. 

De samme maskinene ,tidvis sammen med gravemaskin og traktor, brukes også for å dose ut produksjonssnø og klargjøre bakkene til sesongåpning medio november. 

Når du ser ei tråkkemaskin i aksjon, så ber vi deg holde god avstand selv om maskinføreren har god oversikt så finnes det dødsoner på lik linje som lastebiler, busser etc. 

Vi prepper ikke bakkene i åpningstida, og etter stengetid er all ferdesel i anlegget forbundet med fare og dermed forbudt. 

 

X