Lurer DU på hva vi driver med når vi sier vi produserer? Her får du innblikk i hva som kreves og hva vi jobber med for at bakkene våre skal bli dekket av hvite produksjons-fnugg. 

Det er mange som har ulike spørsmål rundt snøproduksjon. Her forsøker vi å fortelle litt om hva som må til og i hvilke temperaturer det er mest effektivt å produsere snø. Så skal du vite at alt vi som driver alpinanlegg ønsker oss – er å kunne åpne så mange bakker som mulig, så tidlig som mulig.

God informasjon for deg som ønsker kunnskap om hva produksjonen krever av oss.

Hovedingredienser for å produsere snø er trykkluft og vann med høyt trykk i store mengder.

 Det benyttes i all hovedsak to typer snøkanoner. 

 – Viftekanon (lavtrykk), disse kan være fastmonterte, eller mobile som fraktes rundt i anlegget med prepareringsmaskin.
– Lansekanon (høytrykk), dette er lange lanser på 6-10 m som er fastmontert langs løypene.

 

Felles for begge er at vann under høyt trykk presses gjennom et antall dyser som forstøver vannet. I noen av dysene blandes vannet med trykkluft for å starte fryseprosessen. For at det skal bli snø trenger vi en effektiv temperatur som er under -2,5. Jo høyere luftfuktigheten er desto mer kulde må til for å kunne produsere.

 

Optimale forhold
Optimale forhold for snøproduksjon er -10 grader, og klarvær som gjerne gir tørr luft. Mengden snø avhenger altså av temperatur, så selv om snøkanonene går for fullt i fjellet vil antall kubikkmeter snø variere mye avhengig av hvor mange effektive kuldegrader vi har. De største viftekanonene kan produsere opptil 100 m3 pr time under helt optimale forhold. Ved marginale temperaturforhold vil samme kanon kunne produsere ned mot 5-10 m3 pr time.

 I de fleste større traseer er snøkanonene fastmontert langs siden på løypene. Disse kanonene har i de største anleggene et sentralt styringssystem og kan produsere snø «automatisk» når temperaturforholdene tillater det. Dette gjør snøleggingen mer effektiv, og vi får en jevnere snøkvalitet selv om temperaturen varierer i løpet av døgnet. De senere årene har flere store alpinanlegg blitt oppgradert med nye automatanlegg og det er gjort betydelige investeringer i både små og store alpinanlegg for å sikre en god sesong i variable værforhold.

 

Vannkapasitet
Kilden for snøproduksjon er vann fra elver, vannbasseng eller naturlige vann som er regulert til dette formålet. I og med at vannet fra elver som kommer fra fjellet blir fort kaldt om høsten,  er disse ideelle for snøproduksjon. Når snøanlegget i for eksempel Kvitfjell går for fullt kan de produsere opptil 20 000 kubikkmeter med snø i timen.

Noen lurer på hvorfor ikke alle kanonene går når det er kaldt. Grunnen til dette kan være at forbruket med vann pr kanon da blir så høyt at vi ikke har nok vann fra pumpestasjonene til å kjøre mer en ca 50% av kanonene i fjellet.

 

Anleggsområde!

Når alpinanleggene driver snøproduksjon er det ekstra viktig at man respekterer skilt, sperringer og varslinger som er satt opp i anlegget. Under snøen ligger det slanger med svært høyt trykk og ferdsel i anlegg under snøproduksjon kan være forbundet med livsfare.

Selv om det er fristende å både ake og kanskje prøve skiene utenom åpningstid, må vi altså av sikkerhetsmessige grunner be alle sammen om å vente til vi har fått klargjort bakkene ferdig, både med snølegging og når vi kjører tråkkemaskiner for å «dose ut» og pakke snøen.

Hovedregelen er: all ferdsel i anlegget utenom åpningstider er ulovlig og må evnt. avklares med daglig leder! 

 

 

Bli kjent med oss

Informasjon for ditt besøk

X