Bli kjent med oss

Informasjon for ditt besøk

Det utføres vedlikehold fortløpende gjennom vintersesongen, og når sommeren er her så blir det utført omfattende vedlikehold som kun kan gjennomføres ved stengt anlegg over en lengre periode.

Dette er viktige momenter i drifta i et skisenter og vi gjør vårt beste for at det til enhver tid skal være driftssikkert og i henhold til reglement og retningslinjer vi er underlagt.

Vi er underlagt Statens Jernbane Tilsyn (SJT) og de har jevnlige tilsyn her hos oss. Da blir alle heiser fysisk gjennomgått og all dokumentasjon sett over. Vi er pålagt og følge opp evnetuelle pålegg om utbedring og gjør disse i henhold til gitt frister.

Vedlikehold i et skisenter er omfattende og nøye, og krever både mye tid og ikke minst penger for å kunne følge opp alt. Det er store summer som kreves, og på en sommer med ekstra pålegg grunnet nye krav gir oss alt fra 500 til 1mill i vedlikeholdsutgifter.

Vi har god dialog med SJT, men de har sine retningslinjer og lover å følge, noe vi innretter oss etter. 

Sikkerhet er for oss det mest viktige når det gjelder drift. 

Du som gjest kan alltid stole på at dersom heisen kjøres så er den også både i driftsmessig god stand og teknisk sett fulgt opp.  

 

X